Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Wydłużenia terminu dostosowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowa w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia” do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-02
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 133/20, udzielająca inwestorowi Gminie Rząśnia, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na terenie zamkniętym PKP linii nr 146 stacja Biała Pajęczańska km 39,400 ÷ 40,500 w m. Biała gm. Rząśnia, na działkach 1537/1; 1537/2; 1537/3

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek „Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-07
Data publikacji:
2020-12-07
Data ostatniej zmiany:
2020-12-07

Informacja dotycząca terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-11-30
Data publikacji:
2020-11-30
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotycz ą cej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,, Budowa s tacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=1250 m3n/h oraz stacji gazowej pod w y ż sz onego średniego ciśnienia (redukcyjno pomiarowej) o przepustowości Q= 1600m3n/h na dz. nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-11-23
Data publikacji:
2020-11-23
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-28
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=1250 m3n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno-pomiarowej) o przepustowości Q= 1600m3n/h na dz. nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Maciej Ratajczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno -budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-09-29
Data publikacji:
2020-09-29
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. , Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q= 1 250 m3n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno-pomiarowej) o przepustowości Q 1 600 m3 n/h na dz. nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie, gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-09-01
Data publikacji:
2020-09-09
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno -budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-08-31
Data publikacji:
2020-09-02
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10

ZAWIADOMINEIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydanai decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=1250 m sześc. n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno - pomiarowej) o przepustowości Q=1600 m sześc. n/h na działce nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-08
Data publikacji:
2020-06-08
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PAJ4440A na nieruchomości położonej w miejscowości Biała, gmina Rząśnia, na działce nr 760/1, obręb 0003.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-05-20
Data publikacji:
2020-05-26
Data ostatniej zmiany:
2020-05-26

Decyzja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-05-20
Data publikacji:
2020-05-26
Data ostatniej zmiany:
2020-05-26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-06-24
Data publikacji:
2019-06-27
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-06-18
Data publikacji:
2019-06-24
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:16:42, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)