Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
GMINA RZĄŚNIA - podstawowe informacje119411
Podsumowanie "Dni Rząśni 2007"28874
Grant dla Rady Parafialnej w Stróży28213
Rząśnia w "Rankigu Samorządów 2007"27806
Ranking - SUKCES KADENCJI 2002 - 200625359
WAŻNE OGŁOSZNIE - zmiana adresu e-mail Urzędu Gminy Rząśnia21985
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni21570
Informacja o kandydatach o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST21556
Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej kandydatów w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST21448
Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST21178
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego powszechnej nauki plywania dzieci do 10 roku życia z terenu Gminy Rząśnia w 2009 roku21074
Kanalizacja sanitarna: Stróża, Zielęcin21024
Ranking Inwestorów Samorządowych 2003 -200520329
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku17682
PPWOW - ogłoszenie wyników konkursu nr 1/2009, 2/2009 i 3/2009 na realizację usług społecznych w ramach Programu16292
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku16278
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego powszechnej nauki pływania dzieci do 10 roku życia z terenu Gminy Rząśnia w 2010 roku16009
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powszechnej nauki pływania dzieci do 10 roku życia z terenu Gminy Rząśnia w 2010 roku15326
Zinetegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Gminie Rząśnia15198
OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU Nr 1/2010 na realizację usług interacji społecznej15098
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy świetlicy wiejskiej w Będkowie14174
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnia".14065
Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wentylacji kanałowej w budynku OSP Suchowola13926
PRZETARG NIEOGRANICZONY na remont rowu i przepustów w miejscowości Rząśnia13872
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zaprojektowanie i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Rząśnia13747
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rząśnia13534
PRZETARG NIEGRANICZONY na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Rząśnia13511
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Rząśnia13347
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na organizację imprezy kulturalnej Dni Gminy Rząśnia 2010 prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem13298
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rząśnia13213
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni13137
PRZETARG NIEOGRANIOCZONY na wykonywanie usług dowozu dzieci do szkół12997
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie i rozbudowie drogi Rząśnia-Brutus-Marcelin prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego12992
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku12964
INFORMACJA o zajęciach organizowanych w czasie ferii zimowych w roku 201112953
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Rząśnia12928
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kuchni dla szkoły podstawowej w miejscowości Biała12919
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rząśnia12891
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa drogowego dla Gminy Rząśnia12874
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia dla dostaw mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Broszęcin12836
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy, przebudowy i rozbudowy drogi Rząśnia-Brutus–Marcelin12745
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy dróg12729
PRZETARG NIEOGRANIOCZONY na dostawę lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zielęcin12713
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie remontu kościoła w Stróży12698
PRZETARG NIEOGRANICZONY na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego12681
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla Gminy Rząśnia12674
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia sportowego dla szkoły podstawowej i sali sportowej w miejscowości Biała12626
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej 3500E w miejscowości RząśniA12587
Przetarg nieograniczony na wykonywanie obowiązków menadżera projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi Rząśnia-Brutus–Marcelin”12513
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia szkolnego i meblowego dla szkoły podstawowej i sali sportowej w miejscowości Biała12421

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-22 14:33:29, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)