Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

INFORMACJA O OŁOSZENIU PRZETARGU

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Rząśnia  działając na podstawie art. 28 i art. 38 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 23 kwietnia 2014 roku poz. 518 ze zm.) informuje, że w dniu 28 października 2015 r. został ogłoszony

publiczny ograniczony przetarg ustny licytacyjny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Suchowola

oznaczonej  w rejestrze gruntów numerem działki nr 691 o pow. ogólnej 0,20 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SR2W/00031378/0.

Przetarg ograniczony ustny licytacyjny odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnia,  sala nr 15 (sala posiedzeń).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 oraz w BIP w zakładce „Sprzedaż i najem nieruchomości” i na stronie internetowej www.rzasnia.pl.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Gajewska - Bęben
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-10-28
Data publikacji:
2015-10-28
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11

INFORMACJA Wójta Gminy Rząśnia o wykazie nieruchomości - wykaz nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rząśnia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Baran (marcinbaran)
Data wytworzenia:
2015-06-02
Data publikacji:
2015-06-02
Data ostatniej zmiany:
2015-06-03

INFORMACJA Wójta Gminy Rząśnia o wykazie nieruchomości - wykaz nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rząśnia przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej /zgodnie z uchwałą RG Rząśnia Nr X/66/2-11 z dn. 22.11.2011 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Gajewska - Bęben
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-03-16
Data publikacji:
2015-03-16
Data ostatniej zmiany:
2015-03-20

INFORMACJA Wójta Gminy Rząśnia o wykazie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rząśnia przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-01-27
Data publikacji:
2015-01-27
Data ostatniej zmiany:
2015-02-02

Informacja Wójta Gminy Rząśnia o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. 487/2, obręb Będków

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Gajewska - Bęben
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2014-10-17
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17

Informacja Wójta Gminy Rząśnia o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. 422, obręb Rekle

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Gajewska - Bęben
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2014-10-17
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17

Informacja Wójta Gminy Rząśnia o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gawłów oznaczonej nr działki 537/2 o pow. 0,39 ha oraz nr dz. 537/5 o pow. 2,39 ha

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Gajewska - Bęben
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2014-09-05
Data publikacji:
2014-09-05
Data ostatniej zmiany:
2014-09-09

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA o publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Gajewska - Bęben
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2014-07-24
Data publikacji:
2014-07-24
Data ostatniej zmiany:
2014-07-25

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2014-03-24
Data publikacji:
2014-03-24
Data ostatniej zmiany:
2014-07-07

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2013-01-08
Data publikacji:
2013-01-08
Data ostatniej zmiany:
2014-07-07

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja w Rząśni

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-02-01
Data ostatniej zmiany:
2011-02-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 10:20:57, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)