Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 109215E w miejscowości Biała

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Powiatu Pajęczańskiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-01-19
Data publikacji:
2022-01-21
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Marcin Baran
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-01-20
Data publikacji:
2022-01-20
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20

Informacja dotycząca zmiany siedziby Urzędu oraz niektórych jednostek Gminy.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Aldona Nagodzińska- Sadek
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-08-12
Data publikacji:
2021-08-13
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Żuber
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-07-07
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-06-29
Data publikacji:
2021-06-29
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29

OBWIESZCZENIE MARSZAŁA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO podające do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Gawłów, gmina Rząśnia, powiat pajęczański, woj. łódzkie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Marszałek Województwa Łódzkiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-10
Data publikacji:
2021-03-15
Data ostatniej zmiany:
2021-03-10

Obwieszczenie Nr 5/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-01
Data publikacji:
2021-03-04
Data ostatniej zmiany:
2021-03-04

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiającego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania wszczętego z wniosku Pana Jana Krawczyka w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Pajęczańskiego z dnia 18 kwietnia 2017 roku nr 443.2017 zezwalającej Zarządowi Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia–Będków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką i budową przepustu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-02-26
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-04

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 1 lutego 2021 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Marszałek Województwa Łódzkiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-02-01
Data publikacji:
2021-02-01
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 133/20, udzielająca inwestorowi Gminie Rząśnia, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na terenie zamkniętym PKP linii nr 146 stacja Biała Pajęczańska km 39,400 ÷ 40,500 w m. Biała gm. Rząśnia, na działkach 1537/1; 1537/2; 1537/3

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o prowadzonym postępowaniu GPB-III.7840.53.2020 PF

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-02
Data publikacji:
2020-12-03
Data ostatniej zmiany:
2020-12-03

Obwieszczenia Starosty Pajęczańskiego w sprawie wydania decyzji zezwalającej Wójtowi Gminy Rząśnia na realizację inwestycji drogowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-11-03
Data publikacji:
2020-11-03
Data ostatniej zmiany:
2020-11-03

Obwieszczenia Starosty Pajęczańskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej dojazdowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-09-30
Data publikacji:
2020-10-02
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zamkniętym PKP linia nr 146 stacja Biała Pajęczańska km 39,400 – 40,500 w msc. Biała gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-05-25
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.6.2020.AD z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:31:55, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)