Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-11-25
Data publikacji:
2022-11-25
Data ostatniej zmiany:
2022-11-25

Decyzja Starosty Pajęczańskiego GN.6811.2.2022 z dnia 04.11.2022 r. ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Rząśnia gm. Rząśnia oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 564 stanowi z dniem 5 lipca 1963 r. mienie gromadzkie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Dusza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-10-14
Data publikacji:
2022-10-14
Data ostatniej zmiany:
2022-10-14

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała – Bogumiłowice – Piekary”, na dz. nr ewid. 1041, obręb 0003 Biała, dz. nr ewid. 178, obręb 0005 Gawłów; dz. nr ewid. 53/2, obręb 0015 Suchowola, gm. Rząśnia, pow. pajęczański, woj. łódzkie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wody Polskie
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-10-10
Data publikacji:
2022-10-10
Data ostatniej zmiany:
2022-10-10

Zawiadomienie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.07.2022 r., znak: KUZ.4230.14.2022.LC

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
PGW Wody Polskie
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-08
Data publikacji:
2022-07-12
Data ostatniej zmiany:
2022-07-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-07
Data publikacji:
2022-07-07
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-05-31
Data publikacji:
2022-05-31
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr 8/2022 z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-03-03
Data publikacji:
2022-03-21
Data ostatniej zmiany:
2022-03-21

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała – Bogumiłowice – Piekary”,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
PGW Wody Polskie
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-03-16
Data publikacji:
2022-03-16
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 lutego 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-02-15
Data publikacji:
2022-02-15
Data ostatniej zmiany:
2022-02-15

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Marcin Baran
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-01-20
Data publikacji:
2022-01-20
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20

Informacja dotycząca zmiany siedziby Urzędu oraz niektórych jednostek Gminy.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Aldona Nagodzińska- Sadek
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-08-12
Data publikacji:
2021-08-13
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Żuber
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-07-07
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-06-29
Data publikacji:
2021-06-29
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29

OBWIESZCZENIE MARSZAŁA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO podające do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Gawłów, gmina Rząśnia, powiat pajęczański, woj. łódzkie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Marszałek Województwa Łódzkiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-10
Data publikacji:
2021-03-15
Data ostatniej zmiany:
2021-03-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-25 13:54:45, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)