Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o prowadzonym postępowaniu GPB-III.7840.53.2020 PF

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-02
Data publikacji:
2020-12-03
Data ostatniej zmiany:
2020-12-03

Obwieszczenia Starosty Pajęczańskiego w sprawie wydania decyzji zezwalającej Wójtowi Gminy Rząśnia na realizację inwestycji drogowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-11-03
Data publikacji:
2020-11-03
Data ostatniej zmiany:
2020-11-03

Obwieszczenia Starosty Pajęczańskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej dojazdowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-09-30
Data publikacji:
2020-10-02
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zamkniętym PKP linia nr 146 stacja Biała Pajęczańska km 39,400 – 40,500 w msc. Biała gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-05-25
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.6.2020.AD z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SULMIERZYCE o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji wraz z obowiązkiem organu administracji publicznej do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Sulmierzyce Gabriel Orzeszek
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-12-23
Data publikacji:
2019-12-23
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23

Obwieszczenia Wójta Gminy Sulmierzyce związane z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, obręb Dworszowice Pakoszowe, gm. Sulmierzyce.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Sulmierzyce Gabriel Orzeszek
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-11-07
Data publikacji:
2019-11-12
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-10-10
Data publikacji:
2019-10-16
Data ostatniej zmiany:
2019-11-13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-10-03
Data publikacji:
2019-10-07
Data ostatniej zmiany:
2019-11-13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-09-02
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-03

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-06-24
Data publikacji:
2019-06-27
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-06-18
Data publikacji:
2019-06-24
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19

Decyzja Starosty Pajęczańskiego GN.6811.4.2018 z dnia 27.03.2019 r. ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Krysiaki Będkowskie gm. Rząśnia oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 316, 317 stanowi z dniem 5 lipca 1963 r. mienie gromadzkie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

Informacja Starosty Pajeczańskiego o nieodpłatnym poradnictwie specjalistycznym w powiecie pajęczańskim

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-03-22
Data publikacji:
2019-03-22
Data ostatniej zmiany:
2019-03-22

OBWIESZCZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dorgowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 3500E

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Powiatu Pajęczańskiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-09-18
Data publikacji:
2017-09-22
Data ostatniej zmiany:
2017-09-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-18 17:32:11, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)