Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2018-04-20 14:13:28Przemysław CimciochOpublikowano artykuły o ID:(2305)
2018-04-20 14:13:08Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2305
2018-04-20 14:12:19Przemysław CimciochDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia
2018-04-20 14:12:19Przemysław CimciochDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2305
2018-04-18 19:05:09Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2311)
2018-04-18 19:04:51Artur RukaDodano artykuł o tytule: Nabór na Urzędników Wyborczych
2018-04-17 07:53:18Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2310)
2018-04-17 07:51:31Artur RukaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Wybory samorządowe 2018: witryna internetowa Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego
2018-04-17 07:50:41Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2310)
2018-04-17 07:50:01Artur RukaDodano artykuł o tytule: Wybory samorządowe 2018: witryna internetowa Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego
2018-04-16 14:43:27Przemysław CimciochOpublikowano artykuły o ID:(2283)
2018-04-16 14:43:13Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2283
2018-04-16 14:41:19Przemysław CimciochDodano wersje artykułu. Wersja: 10 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz wymianę źródła ciepła w ramach projektu "Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka"
2018-04-16 14:41:19Przemysław CimciochDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2283
2018-04-16 11:38:26Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2309)
2018-04-16 11:38:06Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2309
2018-04-16 11:37:35Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2309
2018-04-16 11:37:22Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2309
2018-04-16 11:37:18Artur RukaDodano artykuł o tytule: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
2018-04-16 11:26:17Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2308)
2018-04-16 11:26:00Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2308
2018-04-16 11:25:38Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2308
2018-04-16 11:24:43Artur RukaDodano artykuł o tytule: ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”
2018-04-12 16:45:03Przemysław CimciochOpublikowano artykuły o ID:(2307)
2018-04-12 16:44:55Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2307
2018-04-12 16:44:44Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2307

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-20 14:13:2, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)