Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Uchwały podatkowe na rok 2017 uchwalone przez Radę Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

1. Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w gminie Rząśnia na 2017 rok ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, rocznik: 2016, pozycja 5794 w dniu 29 grudnia 2016 r., jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5794

2. Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie  ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2017 rok na obszarze gminy Rząśnia ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, rocznik: 2016, pozycja 5138 w dniu 1 grudnia 2016 r., jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5138

3. Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na obszarze gminy Rząśnia ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, rocznik: 2016, pozycja 5137 w dniu 1 grudnia 2016 r., jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5137

4. Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w gminie Rząśnia na 2017 rok ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, rocznik: 2016, pozycja 5795 w dniu 29 grudnia 2016 r., jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5795

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-11-22
Data publikacji:
2016-12-01
Data ostatniej zmiany:
2017-01-16

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XIII/57/2015 z dnia 9 listopada 2015 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-11-09
Data publikacji:
2015-11-13
Data ostatniej zmiany:
2015-11-13

Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr X/62/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomocści

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2011-12-27
Data publikacji:
2011-12-29
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29

Podatki lokalnena 2008 rok uchwalone w dniu 12 listopada 2007 roku

Zbieranie statystyk

Podatki: rolny, leśny, od środków transportowych, posiadania psów, opłata targowa w 2008 roku pozostają na poziomie obowiązującym w 2007 roku.

Zmieniają się tylko dwie pozycje w podatkach od nieruchomosci zajętych pod działalność gospodarczą tj.od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej oraz gruntów związanych z prowadzeniem dzia łalnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany zawiera załącznik do uchwały  w sprawie określenia stawek podaki od nieruchomości w gminie Rząśnia na rok 2008.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jan Kalużny (jankaluzny)
Data wytworzenia:
2007-11-15
Data publikacji:
2007-11-15
Data ostatniej zmiany:
2007-11-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 14:39:14, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)