Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-09-02
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-03

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-06-24
Data publikacji:
2019-06-27
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-06-18
Data publikacji:
2019-06-24
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19

Decyzja Starosty Pajęczańskiego GN.6811.4.2018 z dnia 27.03.2019 r. ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Krysiaki Będkowskie gm. Rząśnia oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 316, 317 stanowi z dniem 5 lipca 1963 r. mienie gromadzkie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

Informacja Starosty Pajeczańskiego o nieodpłatnym poradnictwie specjalistycznym w powiecie pajęczańskim

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-03-22
Data publikacji:
2019-03-22
Data ostatniej zmiany:
2019-03-22

OBWIESZCZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dorgowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 3500E

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Powiatu Pajęczańskiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-09-18
Data publikacji:
2017-09-22
Data ostatniej zmiany:
2017-09-20

OBWIESZCZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dorgowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 3500E

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Powiatu Pajęczańskiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-08-07
Data publikacji:
2017-08-08
Data ostatniej zmiany:
2017-08-08

PROJEKT zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Żuber
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Data ostatniej zmiany:
2017-06-12

OBWIESZCZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 109228E

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Powiatu Pajęczańskiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-05-22
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

OBWIESZCZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 109228E

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Powiatu Pajęczańskiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-04-14
Data publikacji:
2017-04-19
Data ostatniej zmiany:
2017-04-20

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZERCÓW dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Szczerców
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-12-28
Data publikacji:
2016-12-29
Data ostatniej zmiany:
2016-12-29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZERCÓW dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Szczerców
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-12-07
Data publikacji:
2016-12-07
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZERCÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Szczerców
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-11-15
Data publikacji:
2016-11-15
Data ostatniej zmiany:
2016-11-16

Uwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego!

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Gmina Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-07-28
Data publikacji:
2015-07-28
Data ostatniej zmiany:
2015-07-28

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na ternie zamkniętym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-02-17
Data publikacji:
2015-02-17
Data ostatniej zmiany:
2015-02-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-18 15:06:17, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)